Oddział Podkarpacki PTOiTr

Składki członkowskie należy opłacać przez portal Zarządu Głównego PTOiTr: ptoitr.pl/login.
e-mail: info@ptoitr.rzw.net.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 


UWAGA !!!

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTOiTr składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny zostać uregulowane przez członka do końca pierwszego kawartału danego roku kalendarzowego (tj. do 31 marca danego roku za który należy uiścić składkę).

 Prezes OP PTOiTr
 Sławomir SnelaKomunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-naukowe PTOiTr - ODDZIAŁ PODKARPACKI - organizowane przez Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Przeworsku, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, które odbędzie w dniu 20.06.2020 w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy 146 E. Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany do Państwa droga elektroniczną oraz został umieszczony poniżej do pobrania.

Termin: 20.06.2020r
Miejsce: Hotel Nowy Dwór Świlcza 146 E
Agenda spotkania: Pobierz plik