Oddział Podkarpacki PTOiTr

Składki członkowskie należy opłacać przez portal Zarządu Głównego PTOiTr: ptoitr.pl/login.
e-mail: info@ptoitr.rzw.net.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 
RODO

Szanowni Państwo!!

Jeśli otrzymaliście tą informację, to znaczy że jesteście członkami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, skutkiem czego staliśmy się administratorem Waszych danych osobowych.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 81-23-429. Reprezentowany przez Prezesa Zarządu: lek. Artur Harmata. Wszelkie pytania można kierować do Prezesa Zarządu na adres: ortovita@vp.pl .

2) Państwa dane przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji współpracy w tym usług handlowych. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

3) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji na mocy prawa.

4) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) Państwa dane będą przechowywane podczas trwania współpracy i nie dłużej niż jest to konieczne.

6) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) podanie przeze Państwo danych wynika z realizacji celów określonych w pkt 2.

8) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


*Podstawa Prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE